architekt warszawa

Architekt Wojciech Majewski

rozbudowa małego domu w wilanowie

rozbudowa domu jednorodzinnego modernizacja domu jednorodzinnego projekt małego domu jednorodzinnego rozbudowa domu jednorodzinnego na małej działce w Wilanowie rozbudowa małego bliźniaka

przebudowa i rozbudowa niewielkiego bliźniaka z lat 50-tych na wyjątkowo małej działce. założono minimalną ingerencję w bryłę budynku i dopasowanie jej do zastanej architektury sąsiedniej - stąd klasyczny układ dwuspadowego dachu. jednocześnie wymogiem inwestora było maksymalne wykorzystanie powierzchni poddasza - w tym celu zaprojektowano przeskalowane lukarny-wykusze, które pozwoliły wykorzystać praktycznie całą dostępną powierzchnię poddasza na pomieszczenia o stałej wysokości 2,5m. duże panoramiczne okna wciągnęły rozległy zielony krajobraz do wnętrza. mały ogród zakomponowano jako zamknięte intymne patio.

lokalizacja: warszawa wilanów. inwestor: prywatny.
powierzchnia użytkowa przed rozbudową: 56m2, po rozbudowie: 94m2.
projekt: 2008. realizacja: 2009.

inne projekty

projekty chronione prawami autorskimi - © architekt wojciech majewski